• Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието и културата. Подпомага личностната реализация и изява на децата и младите хора от град Благоевград. Осъществява младежки дейности и инициативи; решава проблемите и спазва правата на децата и младежите.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

ПРИЕМИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО!!!

ЗДРАВЕЙТЕ, МИЛИ ДЕЦА! В ДНИТЕ НА ИЗОЛАЦИЯ НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ НЯКОЛКО ИНТЕРЕСНИ ПРОЕКТИ. ВСЕКИ ДЕН ЩЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ИНТЕРЕСНИ ОНЛАЙН ИГРИ, В КОИТО ВИЕ ЩЕ СЕ ВКЛЮЧИТЕ АКТИВНО. ТАКА ЩЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ДИСТАНЦИЯТА И ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ПО - БЛИЗО ДО ВАШИТЕ УЧИТЕЛИ.
СЛЕДЕТЕ НАШАТА ФЕЙСБУК СТРАНИЦА И СПОДЕЛЯЙТЕ ВСИЧКО, КОЕТО МИСЛИТЕ, ЧЕ Е ИНТЕРЕСНО И ЗАБАВНО.

Проекти

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ