За нас

За нас

ЦПЛР-Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е единствената извънучилищна организация на територията на община Благоевград, която създава среда, позволяваща на всяко дете/ученик да се развива, да се учи и да израства като здрава интелектуално и морално изградена личност, мотивирана според своите желания, възможности и приоритети. ЦПЛР-ЦЛТРДБ осмисля свободното време на децата/учениците чрез стимулиране и развитие на познавателните интереси и творческите им способности. Създава условия за подготовка и изява на интересите, способностите, талантите и дарованията на всяко дете. Изгражда готовност за непрекъснато образование като важен елемент на човешката култура. Подпомага професионалната насоченост на децата/учениците чрез провеждане на съвременни и иновационни програми. В ЦПЛР-ЦЛТРДБ се предоставят достъпни и качествени услуги по кариерно ориентиране и консултиране на ученици в индивидуална и групова форма на работа, както в училищата в Благоевград така и с училища в област Благоевград.

МИСИЯ:

 Да създадем спокойна атмосфера, осигуряваща възможност за отлична екипна работа за привличане на деца/ученици, за развитие на техния творчески потенциал, професионално насочване и кариерно ориентиране и консултиране. Обособяването на ЦПЛР-ЦЛТРДБ като водеща институция в Благоевград за осъществяване извънучилищни дейности в областта на науките, технологиите и изкуствата в съвременна образователна среда чрез активната роля на квалифицирани, мотивирани и креативни специалисти.

ВИЗИЯ:

 ЦПЛР-ЦЛТРДБ има своя неповторим облик. Той е уютен дом за децата/учениците на Благоевград, в който те откриват своите вдъхновения и оформят естетически вкус. Тук работят висококвалифицирани учители и специалисти, сплотени от идеята да посрещат детската жажда за наука и култура. С любов и всеотдайност екипът на Центъра стимулира своите възпитаници към реализиране на високи постижения в областта на науките и изкуствата и изграждането им като социално отговорни и активни граждани.