Фолклорен танцов ансамбъл "Пиринче"

Фолклорен танцов ансамбъл "Пиринче"

Фолклорен танцов ансамбъл "Пиринче"

ФТА „Пиринче“ е създаден през 1984 г.. В него се открояват танцовите постановки на Кирил Дженев, Костадин Руйчев и Симеон Стамболийски. Ансамбълът продължава добрите традиции на народното танцово изкуство в Пиринския край, като репертоарът му обхваща фолклорното разнообразие на различните етнографски области в България.

Към настоящият момент главен художествен ръководител е Симеон Стамболийски и хореографи: Полина Сатиева, Гергана Грозданова и Кирил Петров, корепетитор – Ивайло Михалков.

Стремежът на неговите ръководители е чрез ритъма и енергията, които бликат от народните танци, да възпитат у младите хора любов към българските традиции и да се съхрани магията на българското танцово фолклорно наследство.

Много са изявите на ансамбъла както в страната, така и в чужбина. Младите и емоционални изпълнители от ФТА „Пиринче“ са покорявали хиляди зрители в България, Русия, Индия, Гърция, Македония, Унгария, Белгия, Италия, Турция и други страни.

Ансамбъл „Пиринче” е награждаван множество пъти на национални и международни конкурси.