• Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности, добрите практики в развитието на гражданското общество, образованието и културата. Подпомага личностната реализация и изява на децата и младите хора от град Благоевград. Осъществява младежки дейности и инициативи; решава проблемите и спазва правата на децата и младежите.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2019

Oт 17.06 до 28.06 стартира лятната академия на ЦЛТРДБ. Тази година децата, ще могат да се обучават в следните области: конструиране, декоративно-приложно изкуство, рисуване, керамика, еко арт, мода и дизайн, кариерно ориентиране. Желаещите могат да направят първите си стъпки в областта на музиката. Заниманията, ще се провеждат всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и 16:00 до 18:00 и ще бъдат безплатни.

Заповядайте да се забавляваме и учим заедно!

Проекти

ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ
Заглавие на примерен проект
Обновяване на училищния двор