• ЦПЛР - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Да създадем спокойна атмосфера, осигуряваща възможност за отлична екипна работа за привличане на деца/ученици, за развитие на техния творчески потенциал, професионално насочване и кариерно ориентиране и консултиране. Обособяването на ЦПЛР-ЦЛТРДБ като водеща институция в Благоевград за осъществяване извънучилищни дейности в областта на науките, технологиите и изкуствата в съвременна образователна среда чрез активната роля на квалифицирани, мотивирани и креативни специалисти.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

ОБЯВЯВАТ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ОСМИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "НАЦИОНАЛЕН ПАРК "РИЛА" - ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ"

Дирекция „Национален парк Рила” и партньорите от община Благоевград, Регионално управление на образованието /РУО/ и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград /ЦЛТРДБ/ ще обявят резултатите и победителите в осмия Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила” – познат и непознат“. Събитието ще проведе на 26 ноември 2021 г., /петък/ от 11.30 часа, и ще се излъчва онлайн на интернет платформата за видеосрещи, на адрес: https://meet.jit.si/dnp

Вижте наградените участници тук: https://www.cltr-blg.com/_uploads/page_files/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_2021_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8-8087.pdf