ПРОЕКТ „КОМПАС” – КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, МОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА АКТИВНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТ „КОМПАС” – КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, МОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА АКТИВНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТ „КОМПАС” – КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ, МОТИВАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА АКТИВНА СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ

Проект "КОМПАС – Кариерно ориентиране, мотивация и перспективи за активна себереализация" се реализира с финансовата помощ на Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие" - 2020 година.

Модул „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал.1, т. 2 от ЗПУО и училища

Период на изпълнение: 2020 – 2021 учебна година.

Целева група: 450 ученици от 11 училища извън гр. Благоевград и 90 ученици от 4 училища от гр. Благоевград; 20 педагогически специалисти.

Ще бъдат реализирани следните дейности:

  • обучение по кариерно ориентиране на ученици;
  • обучение на педагогически специалисти;
  • училищен форум „Моето първо интервю”;
  • конкурс за колаж на тема „По стъпките на успеха”.